GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
odpadno olje
Definition

Olje, ki kot odpadni izdelek nastaja ob uporabi olja v raznovrstnih industrijskih ter trgovskih dejavnostih, kot so inženirstvo, elektrarne, vzdrževanje vozil. Odpadno olje mora biti pravilno odloženo, ali obdelano za ponovno obdelavo.

Related terms
Broader:
Related:
Narrower:
Themes:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/9098