GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
vodna erozija
Definition

Trdne skale se nalomijo v manjše delce, ki jih odnese voda. Tako kot preperevanje, je tudi erozija naraven geološki proces, vendar je pospešena erozija prsti posledica neustreznih načinov rabe tal, ki vodijo k izgubi rodovitne vrhnje plasti zemlje in do zamuljevanja nasipov, jezer, rek ter pristanišč. Obstajajo trije razredi vodne erozije: a) erozija brizgov nastane, ko dežne kaplje padajo na golo prst, ki brizga, nato kot blato steče v prostore med prstjo, zato zgornja plast zgubi svojo zgradbo, postane stisnjena masa, ki se posuši v trdo, neprepustno skorjo; b) površinski tok nastane, ko prst med močnim dežjem odstrani podpovršinska voda; c) tok po kanalu nastane, ko si tekoča zmes vode in prsti izdolbe kanale, ti se ob nadaljnjem izpiranju poglabljajo. Majhen erozijski kanal se imenuje potoček, večji kanal je struga.

Related terms
Broader:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/9168