GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
eutrofizace
Definition

obohacování vody o živiny, zejména sloučeniny dusíku a/nebo fosforu, které způsobuje zrychlený růst řas a vyšších forem rostlin, což vede k nežádoucímu narušení rovnováhy organismů přítomných ve vodě a ke snížení kvality vody

Related terms
Broader:
Related:
Narrower:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3007