GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
granica ekosustava
Definition

prostorno razgraničenje ekosustava, obično temeljeno na diskontinuitetu u rasprostranjenosti organizama, biofizičkom okolišu (vrste tla, slivni bazeni, dubina vodnog tijela) i prostornih odnosa (areali aktivnosti, obrasci seljenja, protok tvari)

Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15133