GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
preprečevanje naravnih nesreč
Definition

Varnostni ukrepi, dejanja ali postavitve, izvedeni za preprečitev možnosti poškodovanja ljudi, imetja in naravnih virov zaradi okoliščin ali dogodkov v okolju, na katerih začetek in obliko človekova dejavnost nima vpliva.

Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/10034