GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
evidentirano zavarovano območje
Definition

Območje, ki je zavarovano zaradi naravnih, krajinskih, kulturnih ali arheoloških posebnosti, da bi se zagotovila njegova ohranitev, vzdrževanje in obnova.

Related terms
Broader:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/10243