GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
integralno upravljanje
Definition

Poenoteno, združeno in usklajeno obravnavanje okoljskih problemov, ki zadeva ustrezne organizacije, skupine, posameznike in dejavnosti. Različne elemente združi z namenom, da bo pristop celovit.

Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/10256