GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
povodje, porečje
Definition

1) Porečje nekega vodotoka. 2) Območje, ki ga zavzema jezero in njegovo pojezerje.

Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/12145