GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
verižno upravljanje
Definition

Upravljanje, organizacija in načrtovanje poteka materiala ali blaga skozi različne faze proizvodnje in distribucije, vsebuje mrežo prodajalcev, oskrbovalcev, proizvajalcev, distributerjev, trgovcev na drobno in druge trgovinske partnerje.

Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/1280