GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
nadzor nad življenjskim ciklom izdelka
Definition

Nadzor vseh življenjskih stopenj izdelka kot na primer pridobivanje surovin, proizvodnja, distribucija in prodaja na drobno, uporaba, ponovna uporaba in vzdrževanje, recikliranje in ravnanje z odpadki, da bi ustvarili izdelke, ki so manj škodljivi za okolje.

Related terms
Broader:
Related:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/7018