GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
kemično tveganje
Definition

Verjetnost nevarnosti za človekovo zdravje, lastnino ali okolje zaradi stika s snovjo, ki jo definira molekularna sestava.

Related terms
Broader:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/1326