GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
administrativna meja
Definition

Omejeno območje v pokrajini, ki je pod pristojnostjo določenega vladnega ali upravnega organa.

Related terms
Broader:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/14932