GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
ravni emisij
Definition

zaveze o količinskem omejevanju ali zmanjševanju emisij, ki so izražene v enakovrednih tonah ogljikovega dioksida, za namene določanja ravni emisij, ki so dodeljene Skupnosti in njenim državam članicam pod pogoji člena 4 Kjotskega protokola

Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15148