GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
zmanjšanje emisij
Definition

Dejanje ali proces omejevanja ali zmanjšanje izpusta onesnaževal, npr. s postavitvijo mejnih vrednosti emisij ali s spremembami vira emisij.

Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2670