GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
zmanjševanje odpadnih plinov
Definition

Zmanjševanje količine plinastih emisij iz motornih vozil, industrijskih obratov, elektrarn ipd. v ozračje z uporabo čistih tehnologij, učinkovitih procesnih operacij, izboljšanjem kakovosti goriva in namestitvijo dimnikov, ki so dovolj visoki, da se plini razpršijo.

Related terms
Broader:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/9080