GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
okoljski akcijski program
Definition

program, ki zagotavlja okvir za delovanje Evropske unije na področju okolja

Related terms
Broader:
Related:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15151