GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
direktiva o habitatih
Definition

Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst, ki zagotavlja ohranjanje širokega izbora redkih, ogroženih ali endemičnih živalskih in rastlinskih vrst, pa tudi redkih in značilnih vrst habitatov, da se ohranijo taki, kot so.

Themes:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15197