GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
varstvo prostoživečih živali in rastlin
Definition

Preventivna dejanja, postopki ali ukrepi, začeti za preprečitev ali zmanjšanje škode za živali, rastline in druge živeče organizme v njihovih naravnih okoljih.

Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/10064