GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
sonaravna rešitev
Definition

stroškovno učinkovit pristop, ki naravo izrablja za zagotavljanje najrazličnejših storitev (mokrišča za ublažitev učinkov poplave, sekvestracija ogljikovega dioksida, boljša kakovost zraka), s katerimi se zagotavljajo okoljske, družbene in gospodarske koristi ter prispeva k krepitvi odpornosti z vnašanjem naravnejših vidikov in procesov v mesta, pokrajine in morske krajine v obliki lokalno prilagojenih, z viri gospodarnih in sistemskih ukrepov

Alternatives: rešitev, ki temelji na naravi;
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15379