GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
komunalni odpadki
Definition

Vse vrste odpadkov, ki nastajajo v pisarnah, restavracijah, trgovinah, skladiščih in drugih neproizvodnih virih, odpadki, ki se jih ne da predelati in nastajajo v proizvodnih objektih kot npr. pisarnah, ter odpadna embalaža.

Related terms
Broader:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/1596