GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
taljenje jedra
Definition

V primeru nesreče, ko pride do pregrevanja tistega dela jedrskega reaktorja, kjer prihaja do fisije, kar povzroči taljenje gorivnih elementov in drugih delov reaktorja, potencialno vodi do katastrofalnih posledic, kjer bi prišlo do uhajanja nevarnih koncentracij radioaktivnih snovi v okolje.

Related terms
Broader:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/1799