GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
širjenje puščavskih razmer, širjenje puščav
Definition

1) Širitev puščavskih razmer kot rezultat človekovega delovanja ali podnebni sprememb. 2) Proces povzročitve škode, ki se odraža v širjenju puščavskih tal v suhih in polsuhih območjih. Izgine rastlinska plast, spremeni se tekstura, zmanjša vsebnost hranil in zniža rodovitnost prsti. Dezertifikacija prizadene življenje treh četrtin svetovnega prebivalstva, 70% vseh sušnih predelov in eno četrtino Zemljinega površja. Obstaja več razlogov za dezertifikacijo, vendar so za večino izmed njih krive človekove dejavnosti, čezmerno pašništvo, krčenje gozdov, slabo upravljanje pokrajine in izčrpavanje naravnih virov. V Agendi 21 je zapisano, da je prioriteta v boju z dezertifikacijo oblikovanje preventivnih ukrepov za območja, ki še niso ali pa so malo degradirana.

Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2105