GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
načrt ravnanja ob nesreči/katastrofi
Definition

Načrt, ki se ga držimo v primeru pričakovane ali potencialne katastrofe, napisan je na podlagi ocene tveganja, na podlagi človeških in materialnih virov, splošne pripravljenosti družbe, sposobnosti reagiranja lokalne in mednarodne skupnosti.

Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2218