GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
načrt ravnanja v primeru ekoloških nesreč
Definition

Izdelava organiziranih, programskih in koordiniranih postopkov za primer določene nesreče, katastrofe ali dogodka, ki ogroža ekosistem in znotraj njega človekovo zdravje ali naravne vire.

Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2793