GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
kmetijski odpadki, odpadki iz kmetijstva
Definition

Neuporabne snovi, tekoče ali trdne, ki izvirajo iz procesov v kmetijski proizvodnji, kot npr. gnojila, pesticidi, ostanki pridelka (npr. obreznine v sadovnjakih) in živinski gnoj.

Related terms
Broader:
Narrower:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/229