GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
agrometeorologija
Definition

Preučevanje medsebojnega vplivanja meteoroloških in hidroloških dejavnikov na eni strani, in kmetijstva v najširšem pomenu besede (vključno z vrtnarstvom, rejo živali in gozdarstvom) na drugi strani.

Related terms
Broader:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/241