GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
zračno plovilo
Definition

Vsaka konstrukcija, naprava ali iznajdba, zlasti vozilo, ki je načrtovana in oblikovana tako, da jo podpira zračna masa s pomočjo dinamičnega delovanja zraka na površino konstrukcije ali predmeta ali s pomočjo vzgona.

Related terms
Broader:
Group:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/253