GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
PVO (presoja vplivov na okolje)
Definition

Identifikacija, ovrednotenje in ocena ekoloških posledic predlaganega projekta ali razvoja v mestu, kraju ali regiji, ter ukrepi, potrebni za minimiziranje škodljivih učinkov.

Related terms
Broader:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2580