GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
načrt ravnanja v izrednih razmerah
Definition

Spisek postopkov, ki se izvajajo v primeru nenadnega, urgentnega ali ponavadi nepričakovanega dogodka, ki zahteva takojšnje ukrepanje, zlasti v primerih, ko obstaja možnost poškodbe ljudi, škode na imetju ali v okolju.

Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2656