GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
načrt opozarjanja
Definition

Vnaprej razvit načrt oziroma način delovanja, ki kakor hitro je mogoče prizadeto populacijo opozori na nenaden, nujen in ponavadi nepričakovan dogodek, ki zahteva takojšnje ukrepanje.

Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/9034