GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
okoljski pregled
Definition

Ocena narave in obseg dejanske ali možne škode ali izgube, ki jo povzroči delovni proces, razvojni program ali kakšen drug izdelek, kemikalija ali odpadek, raznim vidikom okolja. Pregledi so lahko namenjeni: preverjanju ali podreditvi okoljskim zahtevam; oceni splošnega tveganja; kot pomoč pri načrtovanju za bodoče izboljšave za varstvo okolja in omejevanje onesnaževanja.

Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2776