GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
okoljska bilanca
Definition

Zaključna faza okoljske študije in ocena, ki primerja okoljske stroške in koristi na osnovi enotnih kriterijev.

Related terms
Broader:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2779