GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
vpliv kmetijstva na okolje
Definition

Kmetijske dejavnosti imajo pomemben vpliv na kakovost vode, vključno z usedanjem v vodotokih, ki je posledica erozije, višanjem koncentracij hranil, pesticidov in soli v odtoku. Na nekaterih območjih je prekomerna raba pesticidov privedla do tega, da so nekatere vrste škodljivcev postale odporne na pesticide, do uničenja naravnih sovražnikov, pomorila lokalne prostoživeče živali in rastline in do onesnaženja človekovih vodnih zajetij. Neprimerna uporaba gnojil je spremenila vrste rastlinstva in rib, ki rastejo ali živijo v bližini vodotokov in rek ali v njih.

Related terms
Broader:
Related:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2831