GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
inštrument okoljske politike
Definition

Tehnološki, gospodarski in zakonski ukrepi, ki se jih izvaja, da se prepreči ali omeji onesnaževanje ali škodo v okolju.

Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2893