GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
ekstenzivna živinoreja
Definition

Tip kmetijstva, ki se izvaja na velikih kmetijah, zanj so značilni nizki vnosi na enoto površine; v takih pogojih je število glav živine na enoto površine nizko.

Related terms
Broader:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3073