GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
gozdarska zakonodaja
Definition

Obvezujoče pravilo ali pravilnik, ki ga predpiše vlada, ureja rabo in varstvo gozdnih površin, pogosto tistih, ki so v državni lasti.

Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3442