GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
globalni vidik
Definition

Vidik, ki ves svet obravnava kot splet modernih telekomunikacijskih povezav, ki so povezane med seboj in kot ekonomsko, socialno in politično soodvisnost.

Related terms
Broader:
Related:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3686