GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
traviščni požar
Definition

Velik požar ali požig, ki uniči velike površine rastlinstva, ki spada v družino Gramineae (trave), ki jih najdemo na poljih, travnikih, savanah in drugih traviščih.

Related terms
Broader:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3730