GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
mednarodna varnost
Definition

Zaščita pred nevarnostjo ali zmožnost preprečevati poškodbe ljudi, imetja ali okolja. Zaščito zagotavlja čezmejno sodelovanje dveh ali več držav, ki vključuje skupna prizadevanja pri zagotavljanju ali ohranjanju takšnega stanja.

Related terms
Broader:
Narrower:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4441