GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
pokrajina, krajina
Definition

Lastnosti, značilnosti in zgradba določenega geografskega območja. Vključuje biološko sestavo, fizično okolje in antropogene ali družbene značilnosti. Območje, kjer se več ekosistemov prekriva in pojavlja v podobni obliki.

Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4648