GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
zemlja, površje, zemljišče
Definition

Določen geografski pas na Zemljinem površju z vsemi značilnostmi. Združuje geološke posebnosti, plitve plasti usedlin, topografijo, hidrologijo, več vrst tal, floro in favno ter vidne posledice preteklega in trenutnega delovanja človeka. Vse našteto do neke mere pomembneje vpliva na sedanjo in prihodnjo rabo zemljišč.

Other relations
    Wikipedia article:
  • Land
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4599