GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
ekološko območje, ekocona
Definition

Večje geografsko območje, kjer se pojavljajo značilni podnebni vzorci, oceanske razmere, pokrajinski tipi ter rastlinske in živalske vrste.

Related terms
Broader:
Related:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/10131