GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
geomorfološki proces
Definition

Fizikalno in kemično delovanje med Zemljinim površjem in naravnimi silami, ki delujejo nanj, tako se izoblikuje površje. Procese določajo naravne okoljske spremenljivke, kot je geologija, podnebje, vegetacija in erozijska baza, brez vplivov človeka. Na naravo procesov in hitrost njihovega delovanja bodo vplivale spremembe v vsaki izmed naštetih spremenljivk.

Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3652