GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
krajinsko načrtovanje
Definition

Vidik postopka načrtovanja rabe tal, ki obravnava fizikalne, biološke, estetske, kulturne in zgodovinske vrednote. Vključuje tudi razmerja in načrtovanje med posameznimi vrednotami, možnimi rabami tal in okoljem.

Related terms
Broader:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4659