GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
varstvo pokrajine/krajine
Definition

Oblikovanje in uveljavljanje strategij in ukrepov, ki so namenjeni za zaščito, ohranjanje, ustrezno rabo in obnovo naravnih virov, narave in elementov kulturne krajine. Še posebno za zaščito divjadi in različnih naravnih sistemov.

Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4660