GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
mejna vrednost
Definition

Kriterij ali standard izpostavitve nekemu dejavniku na delovnem mestu, ki določi, ali ima obrat ali zgradba koncentracijo snovi, ki ji je večina delavcev lahko izpostavljena brez škodljivih posledic.

Related terms
Broader:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4828