GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
varstvo pred hrupom
Definition

Privzem meritev za nadzorovanje onesnaženja s hrupom, kot so omejevanje emisij hrupa iz industrijskih, trgovskih in domačih zemljišč, iz motorjev in letal, priprava protihrupnih pregrad in blažilnih območij, nameščanje pripomočkov za manjšanje zvoka itd.

Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5653