GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
zaščitni ukrep
Definition

Vsa previdnostna dejanja, postopki ali umestitve za varovanje in branjenje pred poškodbami ljudi, imetja ali okolja.

Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/11662