GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
zaščita civilnega prebivalstva
Definition

Organizacija in ukrepi, ki jih vlada ali druga služba, odvisno od države, uvede v izrednih razmerah, da bi preprečila, ublažila ali se zoperstavila nevarnostim, da bi zaščitila civilno prebivalstvo in imetje, zlasti v vojnem času.

Related terms
Broader:
Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/1436