GEMET
General
Multilingual
Environmental
Thesaurus
jedrska reakcija
Definition

Reakcija, ki spreminja atomska jedra kot cepljenje in zlitje, ujetje nevtrona ali radioaktivni razpad. Takšna reakcija je drugačna od kemične, pri kateri se spreminja le zgradba elektronov okoli jedra.

Other relations
Scope note

Scope note is not available.

Concept URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5741